fbpx
Blog

Dlaczego domy z drewna są funkcjonalne?

12.02.2019 | Porady

Domy z drewna coraz częściej odpowiadają na wysokie wymagania użytkowników. Dlaczego? Głównie dlatego, że współczesne budownictwo drewniane oferuje naprawdę wiele. Przede wszystkim domy drewniane są niedrogie w utrzymaniu i odpowiadają użytkownikom pod względem wizualnym. Przede wszystkim jednak w domach drewnianych można czuć się bardzo komfortowo.

Skupimy się na trzech wymienionych wcześniej aspektach, czyli:

 • komforcie użytkowania,
 • utrzymaniu domu,
 • oraz jego funkcji wizualnej.

Odpowiemy również na pytanie, dlaczego warto przyjrzeć się z bliska współczesnemu budownictwu drewnianemu.

Domy drewniane – komfort użytkowania

Najważniejszą kwestią związaną z komfortem mieszkania, pracy czy wypoczynku jest odczuwanie przyjemnego chłodu latem i ciepła zimą. W pomieszczeniach nie może być zbyt duszno i zbyt chłodno. W jaki sposób to osiągnąć? Dzięki różnorodnym badaniom uzyskano  odpowiedzi, które przedstawiono na poniższym wykresie.

Domy z drewna to doskonała alternatywa dla tradycyjnych obiektów
Wykres Königa prezentujący komfort cieplny

Na wykresie możemy zaobserwować, jak kształtuje się zależność między średnią temperaturą powierzchni ścian a średnią temperaturą powietrza w danym pomieszczeniu. Co wynika z wykresu?

 • Największy komfort cieplny uzyskamy w granicach 15-20°C (zakładając, że temperatura powierzchni ścian wewnątrz budynku kształtuje się przedziale 17-27°C)
 • Praktycznie najbardziej efektywne jest utrzymanie temperatury powierzchni ścian na poziomie ok. 20°C, wówczas temperatura powietrza może kształtować się w zakresie 17–20°C.

Co to oznacza dla użytkownika domu drewnianego?

Na poniższym zdjęciu można porównać powierzchnie ścian wewnętrznych budynku murowanego i wykonanego z wykorzystaniem włókien drewnianych. Widać więc, że w budynku drewnianym i wykonanym z materiałów drewnopochodnych przegrody zewnętrzne są cieplejsze niż w budynkach murowanych. Temperatura ścian jest wyższa o 3,5°C, co pozwala na łatwiejsze uzyskanie temperatury powietrza 20°C, czyli uzyskanie komfortu termicznego. Wtedy zmniejszają się również wydatki na ogrzewanie. Przechodzimy zatem do kolejnego aspektu związanego z utrzymaniem domu drewnianego.

 

Domy z drewna - porównanie materiałów
Porównanie ścian wewnętrznych budynku murowanego i wykonanego z wykorzystaniem włókien drewnianych.

Domy drewniane – czy są niedrogie w utrzymaniu?

Dzięki specyficznym właściwościom drewna:

 • domy drewniane potrzebują mniej energii, żeby utrzymać w nich temperaturę na optymalnym poziomie,
 • w domach drewnianych łatwiej jest uzyskać komfort cieplny, redukując przy tym rachunki za ogrzewanie budynku zimą i chłodzenia latem,
 • w budynkach drewnianych ograniczamy straty ciepła związane z przenikaniem, które są spowodowane różnicą temperatur, panujących wewnątrz i na zewnątrz domu.

Zatem, aby budynek był energooszczędny, trzeba pamiętać o kilku zasadach. Domy powinny być budowane z „ciepłych” materiałów i tak, aby ograniczyć straty ciepła i zniwelować mostki termiczne. Ważne jest też to, aby a także dbać o szczególną szczelność powietrzną podczas montażu stolarki otworowej. Pamiętać należy również o tym, żeby przegrody wewnętrzne charakteryzowały się optymalną pojemnością cieplną i o tym, aby zapewnić skuteczną wentylację budynków z odzyskiem ciepła. Choć zasady te dotyczą wszystkich technologii budowlanych, to właśnie dlatego tak bardzo na całym świecie cenione jest drewno, a po jego odpowiedniej obróbce również materiały z włókna drzewnego.  To właśnie one są swoistym akumulatorem ciepła (najwyższa wartość ciepła właściwego „c” ze wszystkich powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych) przy jednoczesnym doskonałym współczynniku przenikania ciepła, wahającym się w zależności od gęstości od 0,048 do 0,036 W/(mK).

ocieplanie domu drewnianego poznań

Domy drewniane – aspekt wizualny

Oprócz zalet związanych z uzyskaniem komfortu cieplnego oraz aspektach związanych z obniżeniem rachunków za ogrzewanie i chłodzenie budynku ważnym aspektem jest to, jak wyglądają budynki w nowoczesnym budownictwie szkieletowym, w systemie STEICO i jak szybko można je zbudować:

Istotne kwestie, które mają wpływ na budowę i wygląd domów mają:

 • lekka konstrukcja budynków, umożliwiająca budowę nawet na niestabilnym gruncie,
 • prefabrykowanie ścian, stropów i dachów,
 • łatwa rozbudowa istniejących już budynków,
 • położenie na konstrukcji dowolnej elewacji – drewniana, tynk, klinkier,
 • dowolne kształtowanie bryły architektonicznej domu.

Podsumowując, drewno i materiały drewniane śmiało, można nazwać surowcem naturalnie odnawialnym. Z kolei budynki w konstrukcji drewnianej i drewnopochodnej, która wypełniona jest izolacją z drewna, są optymalnym rozwiązaniem, które wpływają na komfort użytkowania budynków, chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Artykuł jest jednak tylko niewielką częścią materiałów, które określają szczegółowe aspekty związane z budową domów o konstrukcji drewnianej. Więcej na ten temat można dowiedzieć się, spotykając się z nami – przedstawicielami firmy STEICO, w Poznaniu. Ocieplanie domów drewnianych, czy usługi termomodernizacji, to coś, czym zajmujemy się na co dzień.

 

Nasi partnerzy

Dystrybutorem marki Steico oraz właścicielem serwisu jest