fbpx
Blog

Paroizolacja a koszty ogrzewania budynku

08.01.2021 | Informacje

W ostatnich latach każdy inwestor stara się w miarę możliwości wybudować dom energooszczędny, a czasem nawet pasywny. Zleca zatem wykonanie specjalnych obliczeń cieplno-wilgotnościowych, z których wynika właściwa grubość izolacji termicznej.

Paroizolacja eneroo

Aby termoizolacja mogła spełnić swoją funkcję, nie może przepływać przez nią zimne powietrze. Powinna przedostawać się natomiast para wodna, aby ściana lub dach były otwarte dyfuzyjnie.


Jeśli założenia te mają być spełnione, wewnątrz budynku musi pojawić się paroizolacja.

Do najlepszych należą m.in:

Po stronie zewnętrznej musi się znajdować wiatroizolacja.

Tu świetnie sprawdza się STEICO multi UDB.

Paroizolacja i wiatroizolacja

Wartości paroizolacji i wiatroizolacji muszą być odpowiedni dobrane. W jaki sposób? Tak, aby zapewnić szczelność powietrzną oraz otwartość dyfuzyjną budynku.

Paroizolacja Eneroo

Termoizolacje firmy STEICO są wykonane z włókna drzewnego. Najczęściej stosuje się:

STEICO UNIVERSAL

Produkt STEICOuniversal to frezowana na pióro i wpust wysokoparoprzepuszczalna termoizolacja. Dzięki szczelnemu połączeniu jest warstwą wstępnego krycia dachu i ściany, na której będzie elewacja wentylowana. Może to być na przykład deska elewacyjna. Pełni funkcję wiatroizolacji bez dodatkowej membrany.

Paroizolacja eneroo

STEICO PROTECT

Produkt STEICOprotect to również wysokoparoprzepuszczalna termoizolacja zewnętrzna. Jest ona przeznaczona do tynkowania. Świetnie radzi sobie z odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz i po otynkowaniu jest doskonałą wiatroizolacją.

STEICO FLEX

STEICO flex to elastyczna mata termoizolacyjna o dużej gęstości. Wciska się ją pomiędzy krokwie w dachu lub słupki w ścianie szkieletowej.

 • Jedną z jej zalet jest zdolność pobierania i oddawania całkiem sporych ilości pary wodnej.
 • Do tego warto wiedzieć, że STEICO flex w przeciwieństwie do wełny mineralnej nie traci izolacyjności („współczynnika przenikania ciepła l” ) aż do uzyskania wilgotności ok. 20%. Włókna mineralne przestają być izolatorem, gdy zawilgocenie sięgnie 2%.

Ze względu na to, że termoizolacje STEICO flex są wykonane z drewna, jedną z ich zalet jest zdolność kumulowania energii. Co to oznacza? Jest to wielkość fizyczna nazywana ciepłem właściwym „c” = 2100 J/kgK. Jest to ilość energii, jaką może zgromadzić kilogram materiału przy zadanej temperaturze.

Zdolność ta wpływa na łatwość wysychania, czyli możliwości oddania przez STEICO flex wilgoci.

Paroizolacja – szczegóły

Gdzie w tym wszystkim paroizolacja? Warto pamiętać, że szczególnie w okresie zimowym na zewnątrz budynku jest niższa temperatura, niż wewnątrz.

Powietrze, które znajduje się pomiędzy włóknami termoizolacji STEICO ma coraz niższą temperaturę, im dalej przesuwa się na stronę zewnętrzną ściany lub dachu.

 • W związku z tym należy kontrolować przepływ wilgoci z powietrza wewnątrz budynku. W ten sposób nie dojdzie do powstania punktu rosy. Czym jest punkt rosy? Wykropleniem się wody w zewnętrznych warstwach ściany i dachu.
 • Gdyby do tego doszło potrzeba znacznie większej ilości energii na osuszenie termoizolacji. W skrajnym przypadku, gdy wody będzie zbyt dużo lub, gdy wiatroizolacja i paroizolacja będą źle dobrane, materiał izolacyjny przestanie spełniać swoją funkcję. Dlaczego? Woda będzie przewodzić ciepło. Powstanie mostek termiczny. Energia cieplna będzie uciekać na zewnątrz.

STEICO a paroizolacja

Aby ułatwić zadnie projektantom, a inwestorom zapewnić możliwość oszczędzania energii firma STEICO opracowała system, który spełnia wszystkie powyższe założenia.

Należy jedynie projektować i budować kompletne przegrody (ściany i dachy), używając wszystkich zalecanych produktów.

System STEICO spełnia wymogi Norm i Standardów europejskich oraz został sprawdzony i pozytywnie zaopiniowany w znaczących w Instytutach takich ja np. Instytut Budownictw Pasywnego w Darmstadt i w Gdańsku.

Produkty STEICO

Podstawową membraną stosowaną od strony w wewnętrznej jest STEICOmulti mebra 5.

 • Jest wyjątkowo wytrzymała i elastyczna, dzięki trójwarstwowej budowie.
 • Charakteryzuje się też dużą wytrzymałością na rozerwanie.
 • Może być stosowana wraz z termoizolacją wdmuchiwana.
 • Opór dyfuzyjny STECIOmulti membra 5 wyrażony jest wartością sd i wynosi 5m.
 • Stosuje się ją powszechnie w nowym budownictwie.


Dodatkowo w swojej ofercie firma STEICO posiada membranę STEICOmulti renova.

 • Jest to paroizolaja zbudowana ze specjalnych włókien. Mają one zdolność do zwiększania i zmniejszania przepływu pary wodnej.
 • STEICOmulti renova ma zmienny opór dyfuzyjny sd od 0,25 aż do 25m. Dzięki temu reguluje ona wilgotność termoizolacji.
 • Należy ją stosować w ścianach lub dachach, w których warstwy zewnętrzne mają duży opór dyfuzyjny lub są zamknięte dyfuzyjnie. Co to oznacza? Wilgoć nie może w łatwy sposób odparować na zewnątrz. Są to np. dachy płaskie, dachy zielone lub balastowe. Zaliczamy do nich także ściany z bala izolowane od środka oraz przegrody w budynkach poddanych termomodernizacji.

STEICOmulti membra 5 i STEICOmulti renova – szczegóły

Zarówno STEICOmulti membra 5 jak i STEICOmulti renova wyróżniają się specjalnymi znacznikami, ułatwiając pracę na budowie. Linia przerywana występuje co 10cm. W prosty sposób, bez użycia miary można uciąć membrany STEICOmulti mabra 5 i STEICOmulti renova na odpowiedni wymiar.

Jest też na nich narysowana specjalna lina 10 cm od krawędzi. Wyznacza ona zakład niezbędny do szczelnego sklejania dwóch pasków membrany.


Dodatkowo występuje linia 3 cm od dłuższej krawędzi folii. Jest ona niezastąpiona podczas sklejania dwóch pasów ze sobą. Sklejanie wykonuje za pomocą taśmy STEICO multi tape F 60 lub STEICO multi tape P 60. Taśmy mają szerokość 6 cm – czyli po 3 cm na każdy pas paroizolacji.

Paroizolacja

Kompletny system STEICO


Aby system był kompletny Firma STEICO oferuje klej STEICO multi connect. Służy on do trwałego i szczelnego przymocowania STEICOmulti membra 5 i STEICO multi renova do muru z cegły lub betonu np. do ściany szczytowej lub do ścianki kolankowej pod murłatą.


Taki system pozwala na wykonanie szczelnej paroizolacji. Bez wątpienia nie to na na powstawanie szkód budowanych.

Tym samym przyczyni się do poprawienia właściwości energooszczędnych i trwałości budynku.

Uwaga!

 • Bardzo ważne jest właściwe dobranie warstw wewnętrznych i zewnętrznych w budynku.
 • Kluczowym jest również zamówienie odpowiedniej ilości poszczególnych artykułów. Na budowie nie może zabraknąć STEICOmulti membra 5 ani STEICO multi tape F (lub innych).

Pracownicy firmy Eneroo dokładnie analizują poszczególne projekty pod kątem optymalizacji zamawianych produktów.

Warto przesłać nam rzut dachu, lub cały projekt, tak abyśmy mogli ocenić, ile i jakie produkty są Państwu potrzebne.


Zapraszamy do współpracy!

Nasi partnerzy

Dystrybutorem marki Steico oraz właścicielem serwisu jest